Akt oskarżenia

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku skierowała do Sądu Rejonowego w Białymstoku akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi Cz.. Osoba ta została oskarżona o to, że: w dniu 14 lutego 2009r w Białymstoku jako funkcjonariusz Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku będąc czasowo delegowanym do pełnienia służby jako Zastępca Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku nie dopełnił, wbrew obowiązującymi przepisom, obowiązku niezwłocznego inicjowania działań po przyjęciu zgłoszenia  lub informacji o zdarzeniu w ten sposób, że w związku z przyjętym od A. C. telefonicznym zgłoszeniem interwencji na ul. M. w Białymstoku oraz pochodzącej od niej informacji, że jest gwałcona, zlecając przeprowadzenie interwencji podległemu sobie Dyżurnemu Komisariatu Policji I w Białymstoku oraz mając wiedzę o bezskuteczności jej podjęcia przez policjantów Komisariatu Policji I w Białymstoku, nie przekazał posiadanej wiedzy o wskazanym powyżej rodzaju zamachu na chronione prawnie dobro pokrzywdzonej oraz nie zainicjował uzasadnionego przedstawionymi okolicznościami działania policjantów w celu pokonania przy użyciu siły fizycznej zabezpieczenia dostępu do miejsca pobytu A. C. co uniemożliwiłoby ustalonym sprawcom doprowadzenie pokrzywdzonej przemocą do obcowania płciowego, czym działał na jej szkodę,

tj. o czyn z art. 231 § 1kk.

Wskazane przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3.