Akt oskarżenia za usiłowanie nakłonienia do zabójstwa

W dniu 26 lutego 2010 roku do Sądu Okręgowego w Łomży został skierowany akt oskarżenia przeciwko  dwóm osobom.

Marek W. został oskarżony o to, że:

w okresie od 03 czerwca 2008r. do 10 lipca 2008r. w Piątnicy, w Piszu i innej miejscowości usiłował nakłonić do dokonania zabójstwa dwóch osób  przy użyciu broni palnej, w zamian za zapłatę ustalonej  kwoty 20.000 zł, a nadto przekazał tej osobie niezbędne informacje dotyczące wyglądu i wieku potencjalnych ofiar, miejsca ich zamieszkania, miejsca pracy i prowadzonego trybu życia oraz wskazał dogodne miejsce popełnienia zbrodni, przy czym na skutek przyjęcia zlecenia przez funkcjonariusza wykonującego czynności służbowe, nie doszło do realizacji dokonania zleconego przestępstwa

tj. o czyn z art.13§1 kk w zw. z art.18§2 kk w zw. z art.148§1 kk w zb. z art.280§2 kk

Nadto Marek W. i Piotr P. zostali oskarżeni o to, że:

daty dokładnie nieustalonej w 2007r. oraz w okresie od stycznia 2008r. do dnia 09 kwietnia 2008r. w Kolnie, Piszu i innych miejscowościach działając wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, uczyniwszy sobie  z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu, wbrew przepisom Ustawy, uczestniczyli w obrocie znacznymi  ilościami substancji psychotropowej łącznie  około 2 kg amfetaminy, przy czym Piotr P. czynów tych dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne

tj. o czyny z art. 56 ust.3 Ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii  w zw. z art.65§1 kk i in.

Obaj oskarżeni od 17.09.2009 roku są tymczasowo aresztowani.

Przestępstwo zabójstwa zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 8 lat, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności,

Przestępstwo udziału w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowej zagrożone jest karą grzywny i karą pozbawienia wolności  do 10 lat.