Akt oskarżenia dot. katastrofy budowlanej

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku skierowała do Sądu Okręgowego w Białymstoku akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi M. Został on oskarżony o nieumyślnie sprowadzenie zdarzenia, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach mające postać zawalenia się fragmentu ściany o długości 15 metrów i stropów na wysokości trzech kondygnacji budynku. Do zdarzenia doszło w dniu 11 marca 2008 roku w Białymstoku na terenie ówczesnej budowy jednej z białostockich galerii. Andrzej M. będąc projektantem konstrukcji budynku zobowiązanym do kierowania się przy projektowaniu zasadami bezpieczeństwa konstrukcji nie zachował tych zasad ostrożności i nieprawidłowo obliczył nośność ściany, doprowadzając do katastrofy budowlanej w wyniku czego jedna z osób na skutek przysypania gruzem doznała rozległych obrażeń ciała skutkujących śmiercią, natomiast druga doznała uszkodzeń ciała które spowodowały naruszenie ciała i rozstrój zdrowia na dłużej niż 7 dni.