Biuletyn Informacyjny nr 01/09

BIULETYN INFORMACYJNY NR 1/09

Prokuratury Okręgowej w Białymstoku
o najciekawszych medialnie sprawach wszczętych i zakończonych
przez prokuratury okręgu białostockiego
od 1 do 31 stycznia 2009 r.

W omawianym okresie za najciekawszą medialnie uznałam sprawę
Ds 4427/08 Prokuratury Rejonowej Białystok - Południe w Białymstoku przeciwko:

J.P-O. oskarżonej o to, że:
w dniu 12 listopada 2008r. na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku obiecała udzielić korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwocie 800 zł egzaminatorowi WORD – A.O. w związku z przeprowadzonym egzaminem praktycznym na prawo jazdy, celem skłonienia jej do naruszenia przepisów prawa, poprzez dokonanie pozytywnej oceny jazdy na placu manewrowym Ośrodka, pomimo dokonanych przez egzaminowaną uchybień
tj. o czyn z art. 229 §3kk

W dniu 2 grudnia 2008r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku egzaminator nadzorujący Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku, złożył do protokołu ustne zawiadomienie o przestępstwie z art. 229§ 3 kk, którego dopuścić się miała J.P–O.
W toku przeprowadzonego w tej sprawie śledztwa ustalono, że w dniu 12 listopada 2008r. J.P-O. przystąpiła do egzaminu praktycznego na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Egzamin praktyczny na placu manewrowym przeprowadzała A. Maria Orzechowska. Przebieg egzaminu nagrywany był przez urządzenie umieszczone w samochodzie. Rozpoczęto od omówienia przez J.P-O. elementów pojazdu, których znajomość jest obowiązkowa oraz sprawdzenia świateł zewnętrznych pojazdu. J.P-O. wykonała powyższe prawidłowo, po czym wsiadła do samochodu i przygotowała się do jazdy. Po chwili ruszyła, po czym pojechała do przodu, celem zatrzymania samochodu na wskazanym stanowisku. Powyższy element wykonała nieprawidłowo. Dlatego też po chwili podjęła drugą próbę wykonania tego manewru, przy czym popełniła ten sam błąd. Następnie cofając samochodem, wyjechała kołem poza linię ciągłą. Wówczas egzaminator A.O. przerwała egzamin i wsiadła do pojazdu, celem wypisania arkuszu przebiegu egzaminu. Podczas wypełniania tego dokumentu przez egzaminatora, J.P-O. zwróciła się do niej mówiąc „osiem stów dam”, po czym powtórzyła, że „osiem stów dam jak wyjdę”. Kiedy A.O. poinformowała ją, że zawiadomi policję, J.P-O. nie ponawiała obietnicy wręczenia korzyści majątkowej.
W związku z tak ustalonym stanem faktycznym, wobec stwierdzenia, że czyn J.P–O. wypełnił znamiona przestępstwa z art. 229 § 3 kk, bowiem obiecała ona udzielić korzyści majątkowej osobie pełniącej funkcją publiczną za podjęcie zachowania niezgodnego z prawem, przedstawiono jej zarzut.
Przesłuchana w charakterze podejrzanej nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu. Wyjaśniła, że egzaminatorka źle ją zrozumiała, bowiem ona poinformowała egzaminatorkę jedynie o tym, że już tak dużo pieniędzy wydała na wszystkie egzaminy, jako że była to jej kolejna próba podejścia do zdania na prawo jazdy. Stwierdziła, że jest zszokowana tym, że pani egzaminator mogła ją posądzić o złożenie obietnicy udzielenia łapówki.
Przesłuchana ponownie J.P-O. stwierdziła, że przyznaje się do popełnienia
zarzuconego jej czynu, którego bardzo żałuje. Wyjaśniła, że potrzebuje prawa jazdy, bowiem ma chorego syna, z którym często udaje się na wizyty do lekarza. Podwożenie go samochodem byłoby dogodniejsze. Przedmiotowy egzamin zdawała po raz kolejny. Wyraziła chęć dobrowolnego poddania się karze.
Nie była dotychczas karana sądownie.
Akt oskarżenia w tej sprawie wraz z wnioskiem o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy skierowano do Sądu Rejonowego w Białymstoku w dniu 22 stycznia 2009r.