Śledztwo dotyczące zabójstwa Mariusza T. w Białymstoku

Ds.2039.2016 przeciwko obywatelowi Andrzejowi T. podejrzanego o to, że:

I. w nocy z 17 na 18 grudnia 2016r. w Białymstoku w mieszkaniu nr 121 przy ul. Lipowej 16, działając w zamiarze bezpośrednim pozbawieniem życia swojego syna Mariusza T., zadał mu cios nożem w klatkę piersiową, powodując tym samym ranę kłutą o dł. 14 cm, przebijającą VI żebro, penetrującą do prawej komory serca, w następstwie której spowodował tamponadę worka osierdziowego, skutkującą zgonem pokrzywdzonego,

tj. o czyn z art. 148 § 1 kk

Po rozpoznaniu wniosku Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe w Białymstoku, w dniu 20 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku postanowił o zastosowaniu wobec Andrzeja T. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Art. 148. § 1. Kto zabija człowieka,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

§ 2. Kto zabija człowieka:

1) ze szczególnym okrucieństwem,

2) w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem,

3) w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie,

4) z użyciem materiałów wybuchowych, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

§ 3. Karze określonej w § 2 podlega, kto jednym czynem zabija więcej niż jedną osobę lub był wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo oraz sprawca zabójstwa funkcjonariusza publicznego popełnionego podczas lub w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych związanych z ochroną bezpieczeństwa ludzi lub ochroną bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

§ 4. Kto zabija człowieka pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 

Marek Czeszkiewicz – p.f. Prokurator Okręgowy w Białymstoku