Śledztwo w sprawie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Jarosława Rudnickiego

Prokuratura Rejonowa w Białymstoku prowadzi śledztwo PR Ds. 469.2017 w sprawie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Jarosława Rudnickiego.
W dniu 19 lutego 2017 r. funkcjonariusze Policji z polecenia oficera dyżurnego udali się do miejscowości Dobrzyniewo Duże, gdzie na drodze miał leżeć ranny mężczyzna. Wobec ujawnienia u niego urazu głowy został on przez zespół karetki pogotowia ratunkowego przetransportowany do szpitala. Ustalono, że obrażenia, których doznał pokrzywdzony nie powstały w przebiegu zdarzenia komunikacyjnego, lecz mogły zostać spowodowane przez celowe działanie osób trzecich.
W wyniku przeprowadzonych czynności procesowych zgromadzono materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie Krystianowi L. zarzutu spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Jarosława Rudnickiego w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, tj. czynu z art. 156 § 1 pkt 2 k.k.
Podejrzany podczas przesłuchania przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia, których treść podlegać będzie weryfikacji w dalszym toku postępowania.
W dniu 23 lutego 2017 r. po wykonaniu czynności z Krystianem L. prokurator złożył do Sądu Rejonowego w Białymstoku wniosek o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy od daty zatrzymania. Sąd przychylił się do tego wniosku.


Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.


Art. 156. § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
1)   pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
2)   innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.


Łukasz Janyst – p.f. Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Białymstoku