Czynności prokuratora w sprawie PO II Ds. 5.2016 legalne i uzasadnione

Sąd Rejonowy w Białymstoku w ostatnich dniach lutego 2016 roku rozpoznał cztery zażalenia na postanowienia prokuratora, dotyczące przeszukań w sprawie PO II Ds. 5.2016, między innymi w siedzibie Stowarzyszenia. Sąd utrzymał w mocy zaskarżone postanowienia, uznając przeprowadzone czynności za legalne i uzasadnione.
Ponadto Sąd Rejonowy w Białymstoku utrzymał w mocy postanowienie prokuratora o zastosowaniu wobec podejrzanego Rafała G. środków zapobiegawczych w postaci zakazu opuszczania kraju i dozoru Policji, zmieniając jedynie częstotliwość stawiennictwa podejrzanego w jednostce Policji z dwóch do jednego w tygodniu.


p.f. Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Białymstoku

prokurator Łukasz Janyst