Akt oskarżenia przeciwko funkcjonariuszowi Policji

W dniu 16 marca 2017 r. Prokuratura Okręgowa w Białymstoku w sprawie PO I Ds. 61.2016 skierowała do Sądu Rejonowego w Białymstoku akt oskarżenia przeciwko funkcjonariuszowi Policji, w którym zarzucono mu dopuszczenie się zgwałcenia kobiety, tj. o czyn z art. 197 § 1 k.k.

Z uwagi na ważny interes pokrzywdzonej i ochronę jej praw nie jest możliwe ujawnienie bliższych informacji na temat okoliczności zajścia, jak też innych ustaleń poczynionych w śledztwie.

 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego,podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

 

p.f. Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Białymstoku
prokurator Łukasz Janyst