Aresztowania członków grupy przestępczej zajmującej się nielegalną produkcją papierosów

W ramach prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Białymstoku śledztwa PO II Ds. 16.2017 funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej we współdziałaniu z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Białymstoku i Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim na zlecenie prokuratora dokonali przeszukań w kilkunastu miejscach na terenie województwa łódzkiego. W ich wyniku ujawniono m.in. działającą fabrykę papierosów, a także ponad 3,5 mln sztuk papierosów i 14,5 tony krajanki tytoniowej nieoznaczonych znakami akcyzy.

Prokurator przedstawił zarzuty łącznie 13 osobom. Dotyczyły one nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych, narażenia z tego tytułu na uszczuplenie należności podatkowych Skarbu Państwa wielkiej wartości, a także udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wobec 10 podejrzanych – w tym wobec 9 obywateli Ukrainy zatrzymanych na gorącym uczynku podczas produkcji papierosów w ujawnionej fabryce – Sąd Rejonowy w Białymstoku na wniosek prokuratora zastosował tymczasowe aresztowanie. W stosunku do 3 pozostałych podejrzanych prokurator – po ich uprzednim przesłuchaniu – zastosował dozór Policji oraz poręczenia majątkowe.

Zarzucone podejrzanym czyny zagrożone są karami pozbawienia wolności do lat 5 oraz grzywnami w wysokości do 19,2 mln zł. W przypadku przestępstw skarbowych – z uwagi na kwoty podatków, które nie zostały uiszczone – możliwe jest nadzwyczajne obostrzenie przez sąd kar pozbawienia wolności do 10 lat.

 

p.f. Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej

w Białymstoku

prokurator Łukasz Janyst