Śledztwo w sprawie pożaru magazynu przy ul. Poziomej w Białymstoku

Dzisiaj, to jest 26 maja 2017 r. wszczęto śledztwo o sygnaturze PO I Ds. 28.2017 w sprawie nieumyślnego sprowadzenia, w dniu 25 maja 2017 r. przy ul. Poziomej 2 w Białymstoku, pożaru budynku, zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, w następstwie którego śmierć ponieśli dwaj funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, tj. o czyn z art. 163 § 4 k.k. w zw. z art. 163 § 1 pkt 1 i art. 163 § 2 k.k.
W dniu 25 maja 2017 r. pod nadzorem obecnego na miejscu zdarzenia prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, przy udziale funkcjonariuszy Policji oraz biegłego z zakresu medycyny sądowej przeprowadzono oględziny zwłok zmarłych strażaków. Z uwagi na panujące warunki nie było możliwe wykonywanie czynności w budynku objętym pożarem, wobec czego teren został zabezpieczony przez Policję przed dostępem osób postronnych do czasu pojawienia się takiej możliwości.
Aktualnie na miejscu zdarzenia prowadzone są już oględziny budynku przy udziale prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, funkcjonariuszy Policji oraz biegłego z zakresu pożarnictwa.
W ramach prowadzonego postępowania będą badane kwestie zarówno przyczyn powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz ewentualnego udziału osób trzecich w jego spowodowaniu, jak też szczegółowych okoliczności śmierci funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Z uwagi na fakt, że śledztwo pozostaje na wstępnym etapie, nie jest aktualnie możliwe podanie bliższych informacji w powyższym zakresie.


Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

Art. 163. § 1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać:
1) pożaru,
(…)
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
(..)
§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.


p.f. Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Białymstoku

prokurator Łukasz Janyst