Akt oskarżenia przeciwko mężczyznom wyłudzającym pieniądze od obywateli Białorusi podczas wymiany walut

W dniu 6 czerwca 2017 r. Prokuratura Rejonowa Białystok-Południe w Białymstoku skierowała do Sądu Okręgowego w Białymstoku akt oskarżenia przeciwko dwóm mieszkańcom Jeleniej Góry.

Zbigniewowi H. i Wiesławowi B. zarzucono, że działając wspólnie i w porozumieniu usiłowali popełnić w dniu 30 lipca 2015 r. w hotelu „Cristal” w Białymstoku przestępstwo oszustwa na szkodę obywatela Białorusi podczas wymiany 300 milionów rubli białoruskich na 20.000 Euro (wysokość szkody po przeliczeniu – 80.560 zł) oraz popełnili w dniu 16 września 2015 r. w Ostrowi Mazowieckiej oszustwo na szkodę obywatela Białorusi podczas wymiany 1 miliarda 900 milionów rubli białoruskich na 100.000 Euro (wysokość szkody po przeliczeniu – 402.800 zł).

Nadto Zbigniewowi H. zarzucono, że w dniu 30 października 2014 r. w restauracji przy ul. Rynek Kościuszki w Białymstoku popełnił oszustwo na szkodę obywatela Białorusi podczas wymiany 317 milionów rubli białoruskich na 25.000 Euro (wysokość szkody po przeliczeniu –105.500 zł).

We wszystkich opisanych przypadkach Zbigniew H. proponował napotkanym w białostockich centrach handlowych obywatelom Białorusi, że zakupi od nich duże sumy rubli białoruskich za Euro po korzystnym dla nich kursie. Następnie z każdym z pokrzywdzonych przeprowadzał po jednej, dwie lub trzy transakcje, które przebiegały w sposób prawidłowy, zdobywając w ten sposób ich zaufanie. Podczas ostatniego spotkania miał natomiast ze sobą specjalnie spreparowaną reklamówkę z dwiema komorami, z których jedna miała dno i w niej znajdowały się pliki pociętego papieru osłonięte z wierzchu pojedynczymi banknotami Euro, druga zaś była go pozbawiona i w niej były pliki prawdziwych banknotów Euro. Reklamówkę tę Zbigniew H. trzymał w torbie podręcznej przewieszonej przez ramię. Podawał z niej pliki banknotów Euro obywatelom Białorusi, którzy dokonywali ich przeliczenia, a następnie oddawali mu celem ponownego umieszczenia w reklamówce. Wówczas Zbigniew H. wkładał je do komory bez dna, przez którą przelatywały one do torby podręcznej, wyciągał z niej reklamówkę owijając ją niezwłocznie wokół pliku papieru znajdującego się w komorze z dnem, po czym przekazywał swoim kontrahentom.

W dwóch przypadkach pokrzywdzeni odkryli fakt podmiany pieniędzy na pocięty papier dopiero po pewnym czasie. Natomiast podczas zdarzenia, które miało miejsce w hotelu „Cristal”, obywatel Białorusi po otrzymaniu reklamówki z plikiem papieru do ręki zorientował się, że coś jest nie tak, rozwinął ją i zauważył, że jedna z jej komór nie ma dna. Wówczas wyrwał z rąk Zbigniewa H. swoją reklamówkę z rublami odrzucając jednocześnie tę otrzymaną przed chwilą. Po krótkiej szamotaninie Zbigniew H. oraz Wiesław B., który próbował przytrzymywać pokrzywdzonego za ramię, uciekli z lokalu.

Zbigniew H. zarzucane mu czyny popełnił w warunkach powrotu do przestępstwa – był uprzednio skazany za występki przeciwko mieniu na karę łączną 3 lat pozbawienia wolności, którą odbywał w latach 2009-2012.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

Art. 13. § 1. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje.

Art. 64. § 1. Jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany, sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,

Art. 294. § 1. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 278 § 1 lub 2, art. 284 § 1 lub 2, art. 285 § 1, art. 286 § 1, art. 287 § 1, art. 288 § 1 lub 3, lub w art. 291 § 1, w stosunku do mienia znacznej wartości,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 

p.f. Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Białymstoku

prokurator Łukasz Janyst