Tymczasowe aresztowanie sprawców ataku na reportera TV Polsat

W dniu 31 lipca 2017 r. do Prokuratury Rejonowej w Hajnówce doprowadzeni zostali dwaj mężczyźni podejrzewani o dokonanie w dniu 29 lipca 2017 r. na drodze leśnej relacji Teremiski - Narewka, w rejonie "Szlaku Dębów Królewskich" rozboju na reporterze Telewizji Polsat Sp. z o.o. W tej samej dacie prokurator wszczął śledztwo, przedstawił dwóm ujętym sprawcom zarzuty dokonania wspólnie i w porozumieniu przestępstwa z art. 280 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. i skierował do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Zamiejscowego VII Wydziału Karnego w Hajnówce wnioski o zastosowanie wobec nich tymczasowego aresztowania.

Z ustaleń postępowania wynika, że podejrzani: Andrzej S. i jego syn Dariusz S. poruszając się samochodem najpierw zajechali drogę idącemu poboczem reporterowi, po czym jeden z nich dwukrotnie go uderzył i usiłował wyrwać trzymaną przezeń kamerę. Gdy pokrzywdzony zaczął uciekać, sprawcy podjęli za nim pościg samochodem, zmuszając go do kilkukrotnego uskoczenia do przydrożnego rowu w obawie przed potrąceniem. Następnie zatrzymali samochód, wysiedli z niego, a wówczas jeden z podejrzanych przewrócił reportera, przygniótł kolanem i wykręcił mu rękę, zaś drugi z nich zabrał w tym czasie kamerę, po czym obydwaj oddalili się z miejsca zdarzenia. Po pewnym czasie powrócili w ten rejon i odłożyli tam kamerę, z której uprzednio zabrali dwie karty pamięci SXS o łącznej wartości nie mniejszej niż 5.938 zł. W wyniku tego zajścia pokrzywdzony doznał obrażeń skutkujących naruszeniem czynności narządów ciała trwającym nie dłużej niż 7 dni.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i w dniu 1 sierpnia 2017 r. zastosował wobec obydwu podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres dwóch miesięcy od chwili ich zatrzymania.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny

Art. 280. § 1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności,
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Art. 157. § 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

p.f. Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Białymstoku
prokurator Łukasz Janyst