Akt oskarżenia przeciwko sprawcy przemocy domowej

W dniu 31 lipca 2017 r. Prokuratura Rejonowa w Hajnówce skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Zamiejscowego VII Wydziału Karnego w Hajnówce akt oskarżenia przeciwko Anatolowi W., w którym zarzucono mu popełnienie przestępstwa z art. 207 § 1 k.k. w zbiegu z art. 156 § 1 pkt 2 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. w jednej z miejscowości na terenie gm. Hajnówka.

W trakcie śledztwa ustalono, że podejrzany od dawna nadużywał alkoholu, zaś na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat znęcał się nad swoją żoną fizycznie i psychicznie, wszczynając awantury, podczas których bił ją pięściami po całym ciele, szarpał, popychał, zepchnął ze schodów, groził pozbawieniem życia, znieważał, wyganiał z domu. W dniu 27 marca 2017 r. małżonkowie wspólnie spożywali alkohol i zajmowali się porcjowaniem mięsa wieprzowego. W pewnym momencie doszło między nimi do kłótni, w trakcie której Anatol W. ugodził swoją żonę trzymanym w ręku nożem kuchennym w okolicę klatki piersiowej, powodując u niej ranę kłutą klatki piersiowej, skutkującą obfitym krwotokiem wewnętrznym, który bezpośrednio zagrażał jej życiu. Niezwłocznie po zadaniu tego ciosu oskarżony udał się do sąsiadki, skąd telefonicznie wezwał karetkę pogotowia ratunkowego. Pokrzywdzona została przetransportowana do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy medycznej.

Wobec podejrzanego od chwili jego zatrzymania w dniu 27 marca b.r. stosowane jest tymczasowe aresztowanie.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (w brzmieniu obowiązującym w dacie popełnienia przez oskarżonego zarzuconego mu przestępstwa)

Art. 11. § 2. Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów.

Art. 156. § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:

  1. pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
  2. innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 207. § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

p.f. Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Białymstoku
prokurator Łukasz Janyst