Umorzenie dochodzenia w sprawie wypadku na DK8

      W dniu 12 września 2017 r. prokurator Prokuratury Okręgowej w Białymstoku wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie wypadku drogowego zaistniałego w nocy z 26 na 27 lipca 2017 r. na DK8 w miejscowości Krzywa, w którym jednym z poszkodowanych był sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

      Z ustaleń postępowania, w tym z opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej wynika, że uczestnicy opisanego zdarzenia odnieśli jedynie powierzchowne obrażenia – u żadnego z nich nie doszło do naruszenia czynności narządu ciała ani rozstroju zdrowia trwającego dłużej niż 7 dni. Tym samym nie może ono stanowić przestępstwa z art. 177 § 1 k.k.

      Po uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu dochodzenia planowane jest natomiast wyłączenie stosownych materiałów i przekazanie ich Policji w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie o wykroczenie.

 

p.f. Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Białymstoku
prokurator Łukasz Janyst