Utworzenie Działu do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Białystok-Północ w Białymstoku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Działów do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Białystok-Północ w Białymstoku i w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości z dniem 5 marca 2018 r. w Prokuraturze Rejonowej Białystok-Północ w Białymstoku utworzony zostanie Dział do spraw Wojskowych.

Do zadań tej komórki organizacyjnej należeć będzie w szczególności prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych o przestępstwa, dla których właściwy jest wojskowy sąd garnizonowy z obszaru województwa podlaskiego oraz udział w postępowaniach sądowych w tym zakresie.

Nadzór merytoryczny nad działalnością Działu do spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ w Białymstoku sprawować będzie Wydział do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

 

 

p.f. Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej

w Białymstoku

 

prokurator Łukasz Janyst