Zatrzymania w sprawie „odwróconego łańcucha leków”

W dniu 21 maja 2018 r. funkcjonariusze CBA zatrzymali 7 osób uczestniczących w procederze tzw. odwróconego łańcucha leków.

Z ustaleń postępowania wynika, że zatrzymani – działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej – wykupili w latach 2017-2018 z ok. sześciu i pół tysiąca aptek ogólnodostępnych leki o wartości ok. 100 mln złotych, które następnie były odsprzedawane poza terytorium RP.

Produkty lecznicze nabywano na podstawie nierzetelnych zapotrzebowań wystawianych przez uczestniczącego w grupie przestępczej lekarza. Wedle tych dokumentów miały być one wykorzystywane w działalności kontrolowanej przez tę grupę przychodni. W rzeczywistości nie były one przeznaczone dla pacjentów, lecz podlegały przeniesieniu do powiązanej z przychodnią hurtowni farmaceutycznej, za pośrednictwem której dokonywano dalszej ich odsprzedaży poza granicę kraju. Procederem objęte były m.in. leki przeciwnowotworowe, przeciwzapalne i przeciwzakrzepowe, w tym takie, których dostępność na terenie Polski była ograniczona.

Śledztwo Prokuratury Okręgowej w Białymstoku zostało zainicjowane na podstawie materiałów niejawnych. Obejmuje ono przede wszystkim wątki naruszenia zakazu zbywania produktów leczniczych z aptek ogólnodostępnych do hurtowni farmaceutycznych, kierowania i uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej, a także poświadczania nieprawdy w zapotrzebowaniach stanowiących podstawę nabycia leków z aptek oraz prania brudnych pieniędzy. Są to czyny zabronione określone w art. 126b ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne oraz w art. 258, art. 271 i art. 299 kodeksu karnego.

Zatrzymane osoby zostaną w dniu dzisiejszym, tj. 22 maja 2018 r. doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku celem ogłoszenia im zarzutów i przesłuchania w charakterze podejrzanych.

 

p.f. Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej

w Białymstoku

 

prokurator Łukasz Janyst