Środki zapobiegawcze wobec podejrzanych o udział w "odwróconym łańcuchu leków"

W dniach 22 i 23 maja 2018 r. prokurator ogłosił zarzuty i przesłuchał w charakterze podejrzanych 7 osób zatrzymanych przez CBA w dniu 21 maja 2018 r.

Przedstawione im zarzuty obejmują zachowania polegające na naruszeniu zakazu zbywania produktów leczniczych z aptek ogólnodostępnych do hurtowni farmaceutycznych, kierowaniu i uczestnictwie w zorganizowanej grupie przestępczej, a także poświadczaniu nieprawdy w zapotrzebowaniach stanowiących podstawę nabycia leków z aptek oraz praniu brudnych pieniędzy. Są to przestępstwa określone w art. 126b ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne oraz w art. 258, art. 271 i art. 299 kodeksu karnego.

Podejrzani co do zasady nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów i złożyli wyjaśnienia.

Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji, zakazów opuszczania kraju oraz poręczeń majątkowych w kwotach od 15.000 do 100.000 złotych.

 

p.f. Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej

w Białymstoku

 

prokurator Łukasz Janyst