Tymczasowe aresztowanie w sprawie o zabójstwo

W ramach nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Białymstoku śledztwa, na skutek czynności prokuratora i funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, odnaleziono zwłoki zaginionej przed siedmioma laty kobiety. Po przeprowadzeniu sekcji zwłok i uzyskaniu opinii biegłego potwierdzono jej tożsamość i zweryfikowano charakter odniesionych przez nią obrażeń.

Powyższe ustalenia pozwoliły na ponowne zatrzymanie jej męża (był on uprzednio zatrzymany w 2016 r.). W dniu 28 maja 2018 r. prokurator przedstawił mu zmieniony zarzut zabójstwa żony, tj. zbrodni z art. 148 § 1 k.k. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

W tej samej dacie Sąd Rejonowy w Białymstoku na wniosek prokuratora zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

 

p.f. Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej

w Białymstoku

 

prokurator Łukasz Janyst