Akt oskarżenia w sprawie PAF

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku w dniu 18 czerwca 2018 r. skierowała do Sądu Okręgowego w Białymstoku akt oskarżenia w sprawie VI Ds. 99/10 przeciwko Janowi P. – byłemu prezesowi zarządu PAF Operator Pocztowy Sp. z o.o. z/s w Białymstoku, w którym zarzucono mu: 

- przywłaszczenie – powierzonych spółce przez indywidualnych klientów punktów kasowych opłacających swoje rachunki – pieniędzy znacznej wartości, w kwocie nie mniejszej niż 385.101,11 zł oraz pieniędzy powierzonych przez klientów nadających paczki w punktach agencyjnych tej spółki, prowadzących oddziały pocztowe w postaci kwot „za pobraniem” w kwocie nie mniejszej niż 150.117,82 zł, czym działał na szkodę 1455 osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, tj. czyn z art. 284§2 k.k. w zw. z art. 294§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

- doprowadzenie dwóch franczyzobiorców PAF Operator Pocztowy Sp. z o.o. prowadzących punkty kasowe  nr 120 w Falenicy oraz nr 588 w Raciborzu, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwotach 44.935,51 zł oraz 11.831,43 zł poprzez wprowadzenie ich w błąd co do zamiaru zwrotu wydatkowych przez nich na pokrycie strat klientów pieniędzy, czego wszakże nie uczynił, tj. czyn z art. 286§1 k.k.

- udaremnienie i uszczuplenie zaspokojenia wielu wierzycieli spółki, poprzez zbywanie składników majątku PAF Operator Pocztowy sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, zagrożonych zajęciem, łącznej wartości nie mniejszej niż 511.129,51 zł, czym działał na szkodę wierzycieli spółki, tj. czyn z art. 300§2 k.k. w zb. z art. 18§1 k.k. w zw. z art. 300§2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. 

- zaniechanie zgłoszenia do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości w/w spółki, mimo zaprzestania wykonywania przez spółkę swoich wymagalnych zobowiązań oraz jej niewypłacalności, tj. czyn z art. 586 k.s.h.

Przestępstwa, których popełnienie zarzucono oskarżonemu zagrożone są karami do 10 lat pozbawienia wolności.

 

 

p.f. Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej

w Białymstoku

 

prokurator Łukasz Janyst