PO VII WB 262.25.2017

 

Numer zamówienia PO VII WB 262.25.2017
Data publikacji
2017-05-08
Nazwa zamówienia
Zapytanie ofertowe na usługę udostępniania na podstawie imiennej karty, pracownikom Zamawiającego, ich osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników dostępu do obiektów i zajęć sportowo - rekreacyjnych.
Termin składania ofert
2017-05-12
Załączniki: