Zamówienia do 30.000 euro

 

Nazwa zamówienia Data publikacji Numer zamówienia
Usługa wykonania pogwarancyjnych, okresowych przeglądów technicznych oraz napraw samochodów służbowych. 2019-01-14 PO VII WB 262.3.2019
Świadczenie obsługi prawnej przez Kancelarię na rzecz Zamawiającego w zakresie prowadzonej przez Zamawiającego działalności. 2018-12-04 PO VII WB 262.72.2018
Zapytanie ofertowe na jednorazową dostawę tonerów do jednostek prokuratur okręgu białostockiego. 2018-11-29 PO VII WB 262.67.2018
Zapytanie ofertowe na dostawę 20 szt. krzeseł biurowych obrotowych do siedziby Prokuratur Rejonowych w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103. 2018-11-19 PO VII WB 262.60.2018
Zapytanie ofertowe na dostawę nowego samochodu osobowego. 2018-06-28 PO VII WB 262.42.2018
Dostawa 10 szt. krzeseł biurowych obrotowych do siedziby Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ w Białymstoku Dział ds. Wojskowych. 2018-06-04 PO VII WB 262.27.2018
Zapytanie ofertowe na jednorazową dostawę tonerów do urządzeń drukujących Prokuratury Rejonowej Białystok - Północ w Białymstoku Dział ds. Wojskowych. 2018-05-24 PO VII WB 262.39.2018
Zapytanie ofertowe na remont wnętrza budynku Prokuratury Rejonowej w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3. 2018-05-21 PO VII WB 262.34.2018
Zapytanie ofertowe na usługę udostępniania na podstawie imiennej karty, pracownikom Zamawiającego, ich osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników, dostępu do obiektów i zajęć sportowo - rekreacyjnych. 2018-05-18 PO VII WB 262.29.2018