Zamówienia do 30.000 euro

 

Nazwa zamówienia Data publikacji Numer zamówienia
Zapytanie ofertowe na usługę udostępniania na podstawie imiennej karty, pracownikom Zamawiającego, ich osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników, dostępu do obiektów i zajęć sportowo - rekreacyjnych. 2018-05-18 PO VII WB 262.29.2018
Zapytanie ofertowe na remont wnętrza budynku Prokuratury Rejonowej w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3. 2018-05-11 PO VII WB 262.29.2018
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dostępu do Internetu w Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku oraz podległych prokuraturach rejonowych. 2018-04-09 PO VII WB 262.24.2018
Zapytanie ofertowe na serwis pogwarancyjny urządzeń komputerowych będących na wyposażeniu Prokuratury Okręgowej w Białymstoku oraz podległych prokuraturach rejonowych. 2018-04-09 PO VII WB 262.23.2018
Zapytanie ofertowe na dostawę niszczarek. 2018-03-29 PO VII WB 262.20.2018
Zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy materiałów biurowych na potrzeby okręgu białostockiego. 2018-02-23 PO VII WB 262.12.2018
Zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy materiałów biurowych na potrzeby okręgu białostockiego. 2018-02-15 PO VII WB 262.5.2018
Zapytanie ofertowe na usługę wykonania pogwarancyjnych, okresowych przeglądów technicznych oraz napraw samochodów służbowych stanowiących własność Prokuratury Okręgowej w Białymstoku. 2018-02-08 PO VII WB 262.11.2018
Zapytanie ofertowe na usługę organizacji czterodniowej wycieczki autokarowej dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Białymstoku i jej jednostek podległych planowanej dla grupy ok. 30 - 40 osób w kierunku Wrocław - Praga. 2018-01-25 PO VII WB 262.3.2018
Zapytanie ofertowe na usługę organizacji czterodniowej wycieczki autokarowej dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Białymstoku i jej jednostek podległych planowanej dla grupy ok. 30 - 40 osób w kierunku Wrocław - Praga. 2018-01-17 PO VII WB 262.1.2018