Zamówienia do 30.000 euro

 

 

Nazwa zamówienia Data publikacji Numer zamówienia

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę papieru do druku na potrzeby prokuratur okręgu białostockiego.

2017-09-18

PO VII WB 262.45.2017

Zapytanie ofertowe na remont łazienki męskiej na II piętrze siedziby Prokuratury Okręgowej w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 14.

2017-09-12

PO VII WB 262.43.2017

 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi wymiany dwojga drzwi w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, ul. Kilińskiego 14.

2017-08-24

PO VII WB 262.38.2017 

Zapytanie ofertowe na usługę udostępniania na podstawie imiennej karty, pracownikom Zamawiającego, ich osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników dostępu do obiektów i zajęć sportowo - rekreacyjnych.

2017-05-08 PO VII WB 262.25.2017

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dostępu do Internetu w Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku oraz podległych prokuraturach rejonowych.

2017-04-10 PO VII WB 262.20.2017

Zapytanie ofertowe na serwis pogwarancyjny urządzeń komputerowych (komputery stacjonarne, notebooki, drukarki biurowe, UPS'y) będących na wyposażeniu Prokuratury Okręgowej w Białymstoku oraz podległych prokuratur rejonowych.

2017-03-24 PO VII WB 262.19.2017

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych na potrzeby prokuratur okręgu białostockiego.

2017-03-14 PO VII WB 262.16.2017

Zapytanie ofertowe na dostawę tonerów i tuszy do urządzeń drukujących prokuratur okręgu białostockiego

2017-02-17 PO VII WB 262.10.2017

Zapytanie ofertowe na usługę wykonywania pogwarancyjnych, okresowych przeglądów technicznych oraz napraw samochodów służbowych stanowiących własność Prokuratury Okręgowej w Białymstoku w zakresie zapewniającym odpowiednią sprawność techniczną.

2017-02-07 PO VII WB 262.7.2017

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie pięciodniowej wycieczki autokarowej dla Pracowników Prokuratury Okręgowej w Białymstoku i jej jednostek organizacyjnych

2017-01-11 PO IV BA 262.1.2017