Zamówienia do 30.000 euro

 

 

Nazwa zamówienia Data publikacji Numer zamówienia
Zapytanie ofertowe na usługę organizacji czterodniowej wycieczki autokarowej dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Białymstoku i jej jednostek podległych planowanej dla grupy ok. 30 - 40 osób w kierunku Wrocław - Praga. 2018-01-17 PO VII WB 262.1.2018
Zapytanie ofertowe na usługę przewozu zwłok lub szczątków ludzkich w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Białymstoku oraz poza jej obszarem. 2017-12-05 PO VII WB 262.85.2017
Zapytanie ofertowe na dostawę 30 krzeseł biurowych obrotowych do siedziby Prokuratury Okręgowej w Białymstoku. 2017-11-09 PO VII WB 262.64.2017
Zapytanie ofertowe na remont łazienek damskiej i męskiej na poddaszu w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, ul. Kilińskiego 14. 2017-10-31 PO VII WB 262.61.2017
Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania MS Office dla Uzytkowników Domowych i Małych Firm 2016 do siedziby Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, ul. Kilińskiego 14. 2017-10-31 PO VII WB 262.60.2017

Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego do siedziby Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, ul. Kilińskiego 14.

2017-10-31

PO VII WB 262.59.2017

Zapytanie ofertowe na dostawę 34 krzeseł biurowych obrotowych do siedzib białostockich prokuratur.

2017-10-30

PO VII WB 262.58.2017

Zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń biurowych na parterze i I piętrze budynku Prokuratury Rejonowej w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3.

2017-10-18

PO VII WB 262.53.2017

Zapytanie ofertowe na dostawę tonerów i tuszy do urządzeń drukujących prokuratur okręgu białostockiego.

2017-10-13

PO VII WB 262.50.2017 

Zapytanie ofertowe na remont łazienki męskiej na II piętrze siedziby Prokuratury Okręgowej w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 14.

2017-09-29

PO VII WB 262.48.2017 

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę papieru do druku na potrzeby prokuratur okręgu białostockiego.

2017-09-18

PO VII WB 262.45.2017

Zapytanie ofertowe na remont łazienki męskiej na II piętrze siedziby Prokuratury Okręgowej w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 14.

2017-09-12

PO VII WB 262.43.2017

 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi wymiany dwojga drzwi w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, ul. Kilińskiego 14.

2017-08-24

PO VII WB 262.38.2017 

Zapytanie ofertowe na usługę udostępniania na podstawie imiennej karty, pracownikom Zamawiającego, ich osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników dostępu do obiektów i zajęć sportowo - rekreacyjnych.

2017-05-08 PO VII WB 262.25.2017

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dostępu do Internetu w Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku oraz podległych prokuraturach rejonowych.

2017-04-10 PO VII WB 262.20.2017

Zapytanie ofertowe na serwis pogwarancyjny urządzeń komputerowych (komputery stacjonarne, notebooki, drukarki biurowe, UPS'y) będących na wyposażeniu Prokuratury Okręgowej w Białymstoku oraz podległych prokuratur rejonowych.

2017-03-24 PO VII WB 262.19.2017

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych na potrzeby prokuratur okręgu białostockiego.

2017-03-14 PO VII WB 262.16.2017

Zapytanie ofertowe na dostawę tonerów i tuszy do urządzeń drukujących prokuratur okręgu białostockiego

2017-02-17 PO VII WB 262.10.2017

Zapytanie ofertowe na usługę wykonywania pogwarancyjnych, okresowych przeglądów technicznych oraz napraw samochodów służbowych stanowiących własność Prokuratury Okręgowej w Białymstoku w zakresie zapewniającym odpowiednią sprawność techniczną.

2017-02-07 PO VII WB 262.7.2017

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie pięciodniowej wycieczki autokarowej dla Pracowników Prokuratury Okręgowej w Białymstoku i jej jednostek organizacyjnych

2017-01-11 PO IV BA 262.1.2017