Zawiadomienie o wyborze oferty VII G 231/3/11

Postępowania o zamówienie publiczne na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty VII G 231/6/10

Postępowanie o zamówienie publiczne na usługę ochrony fizycznej osób i mienia Prokuratur Rejonowych w Białymstoku...

Informacja o dokonaniu czynności zaniechanej - VII G 231/6/10

Postępowanie o zamówienie publiczne na usługę ochrony fizycznej osób i mienia Prokuratur Rejonowych w Białymstoku...

Zawiadomienie o wyborze oferty VII G 231/6/10

Dotyczy:

Postępowanie o zamówienie publiczne na świadczenie usług stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia Prokuratur Rejonowych w Białymstoku...

Odpowiedź na zapytania do treści SIWZ VII G 231/6/10

Dotyczy:

Postępowanie o zamówienie publiczne na usługę ochrony fizycznej osób i mienia Prokuratur Rejonowych w Białymstoku prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759)...