Wyjaśnienie treści SIWZ dot. VII G 231/13/11

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę stałej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia Prokuratury Okręgowej w Białymstoku oraz Prokuratur Rejonowych w Bielsku Podlaskim, Sokółce i Siemiatyczach prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759)...

Wyjaśnienie treści SIWZ dot. VII G 231/13/11

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę stałej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia Prokuratury Okręgowej w Białymstoku oraz Prokuratur Rejonowych w Bielsku Podlaskim, Sokółce i Siemiatyczach prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759)...

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - VII G 231/13/11

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę stałej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia Prokuratury Okręgowej w Białymstoku oraz Prokuratur Rejonowych w Bielsku Podlaskim, Sokółce i Siemiatyczach prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759)...

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - VII G 231/12/11

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozu zwłok na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Białymstoku oraz poza jej obszarem, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z poz. zm.) ...

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. VII G 231/9/11

Dotyczy: VII G 231/9/11

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr VII G 231/9/11 na dostawę materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do urządzeń biurowych Prokuratury Okręgowej w Białymstoku i podległych prokuratur rejonowych prowadzonego w trybie zapytania o cenę zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z poz. zm.)