Zawiadomienie o wyborze oferty VII G 231/6/10

Dotyczy:

Postępowanie o zamówienie publiczne na świadczenie usług stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia Prokuratur Rejonowych w Białymstoku...

Odpowiedź na zapytania do treści SIWZ VII G 231/6/10

Dotyczy:

Postępowanie o zamówienie publiczne na usługę ochrony fizycznej osób i mienia Prokuratur Rejonowych w Białymstoku prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759)...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty III G 231/5/10

Postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Prokuratury Okręgowej w Białymstoku oraz podległych prokuratur rejonowych...

Wybór oferty III G 231/4/10

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie usług pocztowych dla Prokuratury Okręgowej w Białymstoku i podległych prokuratur rejonowych w obrocie krajowym i zagranicznym, na przesyłki o wadze powyżej 50 g., prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)...

Odpowiedź na zapytania do treści SIWZ. Informacja o zmienie SIWZ III G 231/4/10

Dotyczy: postępowania III G 231/4/10 o zamówienie publiczne na świadczenie usług pocztowych dla Prokuratury Okręgowej w Białymstoku i podległych prokuratur rejonowych, w obrocie krajowym i zagranicznym, na przesyłki o wadze powyżej 50g.