Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - VII G 231/12/11

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozu zwłok na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Białymstoku oraz poza jej obszarem, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z poz. zm.) ...

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. VII G 231/9/11

Dotyczy: VII G 231/9/11

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr VII G 231/9/11 na dostawę materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do urządzeń biurowych Prokuratury Okręgowej w Białymstoku i podległych prokuratur rejonowych prowadzonego w trybie zapytania o cenę zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z poz. zm.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. VII G 231/10/11

Dotyczy: VII G 231/10/11

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr VII G 231/10/11 na roboty budowlane: remont pokrycia dachowego budynku Prokuratury Okręgowej w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 14 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z poz. zm.)

Odpowiedź na zapytania Wykonawcy dot. VII G 231/10/11

Dotyczy: VII G 231/10/11

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr VII G 231/10/11 na roboty budowlane: remont pokrycia dachowego budynku Prokuratury Okręgowej w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 14 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z poz. zm.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - VII G 231/10/11

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane: remont pokrycia dachowego budynku Prokuratury Okręgowej w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 14 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z poz. zm.) ...