Nowy przetarg III G 231/04/10

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie usług pocztowych dla Prokuratury Okręgowej w Białymstoku i podległych prokuratur rejonowych w obrocie krajowym i zagranicznym, na przesyłki o wadze powyżej 50 g., prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)...

Wybór oferty III G 231/12/09

Numer postępowania: III G 231/12/09

Postępowanie o zamówienie publiczne na usługi sprzątania pomieszczeń biurowych oraz terenu zewnętrznego w Prokuraturach okręgu białostockiego...

Wezwanie do przystąpienia do protestu dot. III G 231/12/09

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr III G 231/12/09

na usługi sprzątania pomieszczeń biurowych oraz terenu zewnętrznego w Prokuraturach okręgu białostockiego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223. poz. 1655 z póz. zm.)...

Nowy przetarg III G 231/12/09

Numer postępowania: III G 231/12/09

Postępowanie o zamówienie publiczne na usługę sprzątania pomieszczeń biurowych oraz terenu zewnętrznego w Prokuraturach okręgu białostockiego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19. poz. 177 z póz. zm.)...

Unieważnienie przetargu III G 231/11/09

Numer postępowania: III G 231/11/09

Postępowanie o zamówienie publiczne na usługi sprzątania pomieszczeń biurowych oraz terenu zewnętrznego w prokuraturach okręgu białostockiego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19. poz. 177 z póz. zm.).