Nowy przetarg III G 231/12/09

Numer postępowania: III G 231/12/09

Postępowanie o zamówienie publiczne na usługę sprzątania pomieszczeń biurowych oraz terenu zewnętrznego w Prokuraturach okręgu białostockiego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19. poz. 177 z póz. zm.)...

Unieważnienie przetargu III G 231/11/09

Numer postępowania: III G 231/11/09

Postępowanie o zamówienie publiczne na usługi sprzątania pomieszczeń biurowych oraz terenu zewnętrznego w prokuraturach okręgu białostockiego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19. poz. 177 z póz. zm.).

Zawiadomienie o wniesionym proteście dot. III G 231/11/09

Numer postępowania: III G 231/11/09

Postępowanie o zamówienie publiczne na usługi sprzątania pomieszczeń biurowych oraz terenu zewnętrznego w prokuraturach okręgu białostockiego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19. poz. 177 z póz. zm.).

Nowy Przetarg III G 231/11/09

Postępowanie o zamówienie publiczne na usługi sprzątania pomieszczeń biurowych oraz terenu zewnętrznego w prokuraturach okręgu białostockiego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19. poz. 177 z póz. zm.)...

Wybór oferty III G 231/10/09

Postępowanie o zamówienie publiczne na świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Prokuratur rejonowych w Białymstoku nr III G 231/10/09...