Odrzucenie protestu III G 231/10/09

Zawiadomienie o odrzuceniu protestu dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług telekomunikacyjnych...

Rozstrzygniecie protestu III G 231/10/09

Rozstrzygniecie protestu dot. postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie usług telekomunikacyjnych...

Zmiania SIWZ III G 231/10/09

Zawiadomienie o zmianie SIWZ dotyczącej postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie usług telekomunikacyjnych...

Złożenie protestu III G 231/10/09

Zawiadomienie o złożeniu protestu dotyczącego postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie usług telekomunikacyjnych...

Odpowiedzi na zapytania III G 231/10/09

Odpowiedzi na zapytania dotyczące postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie usług telekomunikacyjnych...