PO III F 171.50.2016

Numer zamówienia PO III F 171.50.2016
Data publikacji
2016-04-25
Nazwa zamówienia
Zamówienie publiczne na usługę udostępniania na podstawie imiennej karty, pracownikom prokuratur okręgu białostockiego, ich osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych.
Termin składania ofert
2016-04-29
Załączniki:

 2016-05-04 - Informacja o wyborze oferty

 2016-04-25 - Zapytanie ofertowe

 

dot. poprzedniego postępowania:

 2016-04-25 - Informacja o unieważnieniu postępowania

 2016.04.18 - Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

 2016.04.14 - Zapytanie ofertowe

 

III G 231/42/15

Numer zamówienia III G 231/42/15
Data publikacji
2015-12-08
Nazwa zamówienia
Zamówienie publiczne na usługę przewozu zwłok lub szczątków ludzkich w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Białymstoku
Termin składania ofert
2015-12-11
Załączniki:

 

 

III G 231/39/15

Numer zamówienia III G 231/39/15
Data publikacji
2015-11-30
Nazwa zamówienia
Zamówienie publiczne na dostawę licencji programu antywirusowego Kaspersky Endpoint Security for Business Select
Termin składania ofert
2015-12-03
Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu 

informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

 

 

III G 231/35/15

Numer zamówienia III G 231/35/15
Data publikacji
2015-11-09
Nazwa zamówienia
Zamówienie publiczne na dostawę prasy w prenumeracie rocznej w roku 2016 do siedzib poszczególnych prokuratur okręgu białostockiego
Termin składania ofert
2015-11-12
Załączniki:

III G 231/33/15

Numer zamówienia III G 231/33/15
Data publikacji
2015-10-28
Nazwa zamówienia
Zamówienie publiczne na dostawę oprogramowania do siedziby Prokuratury Okręgowej w Białymstoku
Termin składania ofert
2015-10-30
Załączniki: