Akt oskarżenia w sprawie nieprawidłowości przy przetargach w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku - Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku w dniu 28 lutego 2020 r. skierowała do Sądu Rejonowego w Białymstoku akt oskarżenia w sprawie PO II Ds. 44.2017 przeciwko dwóm – byłym już – funkcjonariuszkom Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Wioletcie P.-Z. i Ewie W. oraz przedstawicielce prywatnego podmiotu diagnostycznego Sylwii M.

Wymienione funkcjonariuszki były zatrudnione w Służbie Zdrowia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, zaś do ich obowiązków należała m.in. organizacja procedur zamówień publicznych z zakresu usług medycznych, stomatologicznych, psychologicznych i laboratoryjnych.

Wioletcie P.-Z. zarzucono przekroczenie w dniu 27 kwietnia 2017 r. uprawnień w związku z realizacją zamówienia publicznego dot. usług laboratoryjnych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez podmiot faworyzowany ten sposób, że po otwarciu ofert ujawniła jego przedstawicielce Sylwii M. informację o złożeniu korzystniejszej oferty przez podmiot konkurencyjny, a następnie umożliwienie podmiany złożonego pierwotnie załącznika do oferty – już po terminie wyznaczonym do ich składania – na nowy, zawierający cenę niższą od konkurencyjnego podmiotu, tj. popełnienie przestępstwa z art. 231 § 2 k.k. w zb. z art. 266 § 1 k.k. w zb. z art. 276 k.k.

 

Analogiczny czyn zarzucono działającej wspólnie i w porozumieniu z Wiolettą P.-Z. Sylwii M.

 

Ewa W. stanęła natomiast pod dwoma zarzutami przekroczenia w okresie od 30 maja 2017 r. do 17 lipca 2017 r. uprawnień w związku z organizowanymi przetargami na świadczenie usług psychologicznych oraz stomatologicznych dla cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku poprzez przekazanie przedstawicielom podmiotów biorących udział w tych procedurach informacji o przybliżonych terminach przetargów, a także poinstruowanie ich co do cen, jakie należy zaoferować, by je wygrać, czym działała w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez te podmioty oraz na szkodę interesu publicznego, tj. popełnienia przestępstw z art. 231 § 2 k.k.

Nadto Ewie W. zarzucono popełnienie w dniu 28 czerwca 2017 r. występku z art. 228 § 1 k.k. polegającego na przyjęciu korzyści majątkowej w postaci darmowej, domowej konsultacji psychologicznej swojej córki o rynkowej wartości szacunkowej 100 zł od przedstawicielki podmiotu biorącego udział w przetargu, w związku z pełnioną przez siebie funkcją członka komisji przetargowej.

 

Zarzucone oskarżonym przestępstwa zagrożone są karami do 10 lat pozbawienia wolności.

 

 

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej

w Białymstoku

 

prokurator Łukasz Janyst

Rejestr zmian dla: Akt oskarżenia w sprawie nieprawidłowości przy przetargach w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
Wytworzył:
Paweł Sokołowski
Opublikował:
Paweł Sokołowski
Dokument z dnia:
2020-03-16
Publikacja w dniu:
2020-03-16
Zmiany:
Podejrzyj
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Białymstoku
2020 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Białymstoku Agencja iArt