organizacja jednostki - Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Strukturę organizacyjną Prokuratury Okręgowej w Białymstoku określa Zarządzenie nr 39/16 Prokuratora Okręgowego w Białymstoku z dnia 16 maja 2016r. w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Białymstoku oraz zadań komórek organizacyjnych.

  • Wydział I Śledczy (z koordynatorem postępowań karnych z zakresu cyberprzestępczości oraz koordynatorem postępowań karnych dotyczących błędów medycznych)
  • Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej
  • Wydział IV Organizacyjno - Sądowy, w tym Dział Postępowania Sądowego
  • Wydział VII Budżetowo - Administracyjny
  • X Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
  • Starszy inspektor do spraw obronnych
  • Audytor wewnętrzny
  • Inspektor Ochrony Danych

Rejestr zmian dla: organizacja jednostki

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Białymstoku
2019 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Białymstoku Agencja iArt