Inspektor Ochrony Danych - Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Parlementu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku oraz Prokuraturach Rejonowych okręgu białostockiego.

Podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

Rejestr zmian dla: Inspektor Ochrony Danych

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Białymstoku
2019 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Białymstoku Agencja iArt