KOMUNIKAT - Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku działając na podstawie art. 131 § 2 i 3 kpk  zawiadamia pokrzywdzonych i pełnomocników pokrzywdzonych w sprawie VI Ds. 30/13 dotyczącej:

- udaremniania w okresie od 2008 roku do co najmniej lipca 2013 roku wykonania orzeczeń sądu oraz zaspokojenia wierzycieli spółki Mostostal Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, poprzez usuwanie składników majątku zajętych lub zagrożonych zajęciem tj. o czyn z art. 300 § 2 kk,

- w sprawie zaistniałego nie później niż w dniu 18.07.2013r. nie zgłoszenia przez członków zarządu Mostostal Białystok Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku wniosku o upadłość spółki pomimo powstania warunków uzasadniających upadłość spółki, tj. o czyn z art. 586 k.s.h.,

- w sprawie oszustwa dokonanego w okresie od 27.06.2012r. do 25.04.2013r. przez członków zarządu spółki Mostostal Białystok Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku na szkodę „Wypożyczalni Kontener Zbigniew Wiktorski” Sp. J. w Płocku, tj. o czyn z art. 286§1 kk,

- w sprawie naruszenia w okresie od marca 2012r. do stycznia 2013r. praw pracowniczych poprzez nie wypłacanie wynagrodzeń na szkodę pracowników zatrudnionych w Mostostal Białystok Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku oraz narażenia ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tj. o czyny z art. 218§1a kk, art. 220§1 kk,

- w sprawie przywłaszczenia pieniędzy ze składek związkowych NSZZ „Solidarność” przy Mostostal Białystok Sp. z o.o. przez prezesa zarządu Mostostal Białystok Sp. z o.o. oraz utrudniania przez prezesa zarządu ww. spółki wykonywania działalności związkowej, tj. o czyny z art. 284§2 kk i art. 35 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych,

iż postanowieniem prokuratora z dnia 13.02.2020 r. przedmiotowe postępowanie zostało podjęte.

Zgodnie z treścią art. 131 § 3 kpk odpis ww. postanowienia zostanie doręczony temu pokrzywdzonemu, który w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o to się zwróci.

Rejestr zmian dla: KOMUNIKAT

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
Wytworzył:
Paweł Sokołowski
Opublikował:
Paweł Sokołowski
Dokument z dnia:
2020-02-13
Publikacja w dniu:
2020-02-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
Wytworzył:
Paweł Sokołowski
Opublikował:
Paweł Sokołowski
Dokument z dnia:
2020-02-13
Publikacja w dniu:
2020-02-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
Wytworzył:
Paweł Sokołowski
Opublikował:
Paweł Sokołowski
Dokument z dnia:
2020-02-13
Publikacja w dniu:
2020-02-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
Wytworzył:
Paweł Sokołowski
Opublikował:
Paweł Sokołowski
Dokument z dnia:
2020-02-13
Publikacja w dniu:
2020-02-13
Zmiany:
Podejrzyj
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Białymstoku
2020 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Białymstoku Agencja iArt