KOMUNIKAT - Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Białystok, 17 marca 2020 r.

PO IV WOS 0130.13.2020

 

 

KOMUNIKAT

 

zgodnie z Zarządzeniem nr 27/20 Prokuratora Okręgowego w Białymstoku z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń organizacji pracy w Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku i prokuraturach rejonowych okręgu białostockiego w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu wirusa SARS-CoV -2 informujemy, że wprowadzone zostały m.in. następujące ograniczenia:

1.      Do budynków Prokuratur będą wpuszczani jedynie funkcjonariusze Policji
i   innych  służb,  pracownicy Poczty Polskiej oraz firm kurierskich dostarczających i odbierających korespondencję, osoby  wezwane  lub  zawiadomione (uczestnicy postępowań przygotowawczych) oraz osoby posiadające indywidualną zgodę kierownika jednostki.

 

2.      Wprowadza się obowiązek pomiaru temperatury ciała wszystkich osób wchodzących do budynku – dotyczy interesantów, funkcjonariuszy służb oraz pracowników.  Pomiar termometrem zdalnym przeprowadza pracownik Ochrony. Osoby wchodzące wejściami bocznymi zobowiązane są do udania się do pracownika ochrony przy wejściu głównym celem dokonania pomiaru temperatury. 

 

3.      W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury ciała (powyżej 38OC) osoby przybyłej do prokuratury, pracownik ochrony zobowiązany jest do:

- przekazania tej osobie, kwestionariusza ankiety wstępnej kwalifikacji (stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia) zawierającego informacje w postaci wywiadu służącego potwierdzeniu lub wykluczeniu z grona osób podwyższonego ryzyka;

- przekazania tej osobie informacji, że wypełniony kwestionariusz zostanie przekazany do wiadomości Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Białymstoku.

 

4.      Osoby, które odmówią poddania się pomiarowi temperatury ciała nie zostaną wpuszczone do budynku Prokuratury. Do budynku nie zostaną również wpuszczone osoby, u których wynik pomiaru temperatury ciała daje odczyt 38O C i powyżej.

 

5.      Wypełniona przez osobę podwyższonego ryzyka ankieta zostanie przekazana Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku przy użyciu urządzeń transmisji danych (faks, poczta elektroniczna) z zachowaniem sanitarnych środków ostrożności przez Kierownika Sekretariatu lub osobę wyznaczoną przez odpowiednio Prokuratora Okręgowego w Białymstoku i Prokuratorów Rejonowych okręgu białostockiego. 

 

6.      Korespondencję kierowaną do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku oraz
Prokuratur Rejonowych okręgu białostockiego należy przesyłać drogą
elektroniczną lub pocztową.

 

7.      Dyżury w ramach przyjęć interesantów pełnione będą przez prokuratorów
telefonicznie.

Rejestr zmian dla: KOMUNIKAT

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
Wytworzył:
Paweł Sokołowski
Opublikował:
Paweł Sokołowski
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
2020-03-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
Wytworzył:
Paweł Sokołowski
Opublikował:
Paweł Sokołowski
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
2020-03-17
Zmiany:
Podejrzyj
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Białymstoku
2020 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Białymstoku Agencja iArt