Starszy Inspektor do spraw obronnych - Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Zapewnia prawidłową realizację zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. 2015.827 j. t.) i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;

Podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

Stanowisko pracy obsługuje Wydział IV Organizacyjno – Sądowy.

Rejestr zmian dla: Starszy Inspektor do spraw obronnych

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Białymstoku
2019 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Białymstoku Agencja iArt