Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie w sprawie przeciwko Czesławowi M. - Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

W związku z zapadłym w dniu 28 grudnia 2018 r. wyrokiem Sądu Rejonowego w Olsztynie, którym uniewinniono Czesława M. od popełnienia zarzuconych mu przestępstw, Prokurator Okręgowy w Białymstoku w dniu 31 grudnia 2018 r. wystąpił do tego Sądu o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia przedmiotowego orzeczenia.
W ocenie Prokuratury zgromadzony w toku postępowania materiał dowodowy w pełni pozwalał na przypisanie oskarżonemu odpowiedzialności za zarzucone mu czyny, o czym świadczy zresztą fakt, że podczas poprzedniego rozpoznania przed Sądem I instancji został on za ich popełnienie skazany.
Z tego też powodu planowane jest wywiedzenie apelacji od wyroku z dnia 28 grudnia 2018 r. po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia i jego dogłębnej analizie.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej 
w Białymstoku

prokurator Łukasz Janyst

Rejestr zmian dla: Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie w sprawie przeciwko Czesławowi M.

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
Wytworzył:
Paweł Sokołowski
Opublikował:
Paweł Sokołowski
Dokument z dnia:
2019-02-15
Publikacja w dniu:
2019-02-15
Zmiany:
Podejrzyj
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Białymstoku
2019 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Białymstoku Agencja iArt