X Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych - Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

kierowany przez Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, obejmujący zakresem swojego działania:

  1. ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywa­nych informacji niejawnych;
  2. ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
  3. kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
  4. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  5. przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających;
  6. zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych.

W skład Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych wchodzi Kancelaria Tajna w Prokuraturze Okręgowej, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej oraz Oddziały Kancelarii Tajnej w podległych prokuraturach rejo­nowych, kierowane przez Kierowników Oddziałów Kancelarii Tajnej.

W skład Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych wchodzi Pion Ochrony, którego strukturę i zadania określa odrębne zarządzenie.

Bezpośredni nadzór nad pracą Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Infor­macji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

Rejestr zmian dla: X Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Białymstoku
2019 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Białymstoku Agencja iArt